26 มี.ค.62

ขอขอบคุณ ทีมครูอาชาบำบัด ม.พัน.29 รอ และผู้ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอาชาบำบัด กองทัพบก จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาค