26 ต.ค.59

ขอขอบคุณยุทธนันท บินฮัดยีนูร จัดเลี้ยงอาหารลางวัน แกงเผ็ด หมูกระเทียม ไอศกรีม มูลค่า 12'000บาท