14 มี.ค.62

ขอขอบคุณ คุณนรฎา เครือสาร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำใส ไอศกรีม มูลค่า 12,000.-