11 มี.ค.62

ขอขอบคุณ คุณวรัญชัย อมรชัยสกุล และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู ข้าวหน้าเป็ด บัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อน มูลค่า 18,000 บาท พร้อมบริจาค