11 มี.ค.62

ขอขอบคุณ คุณพรเพ็ญ มณีรัตนาพฤกษ์ จัดลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น น้ำกระเจี๊ยบ มูลค่า 12,000 บาท