7 มี.ค.62

ขอขอบคุณ คุณอนุญญา บูชาต และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเขียวหวานปลาดุก ผัดผักกวางตุ้งขนมเบื้อง มูลค่า 12,500.-