6 มี.ค.62

ขอขอบคุณ คุณกัญญ์พัชร นิมมานเทวินทร์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูข้าวมันไก่ แกงจืดหัวผักกาดสด น้ำลำใย มูลค่า 11,000 บาท