27 ก.พ.62

ขอขอบคุณ คุณปณิชา วรศรีและคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูแกงจืดหัวผักกาดสด ทอดมัน ขนมรวมมิตร มูลค่า10,500.-