27 ก.พ.62

ขอขอบคุณ บริษัท บลิสเน็ตเวิร์คส์ จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมู น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 11,000 บาท