26 ก.พ.62

ขอขอบคุณ บริษัท เอ็ม บี เอ็ม เฮลท์ แบงกอก จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แพนงหมู ผัดคะน้าปลาเค็ม น้ำอัดลม มูลค่า 10,500.-