21 ก.พ.62

ขอขอบคุณ สมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูก๋วยจั๊บ ขนมเบื้อง