7 ม.ค.62

ขอขอบคุณ บริษัท ตังกุยจับ เบฟเวอเรจ จำกัด นำข้าวมันไก่จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน