25 ต.ค.50

ขอขอบคุณ คุณประภาวัลย์ รัศมินทราทิพย์ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู ต้มจับฉ่าย ผัดเผ็ดมะเขือยาว ไอศกรีม มูลค่า  8,500 บาท