25 ธ.ค.61

ขอขอบคุณ คุณพิชาญ โรจนพรรณทิพย์และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่น่องไก่ น้ำเก๊กฮวย ขนมเบื้อง มูลค่า 16,000 บาท