18 ธ.ค.61

ขอขอบคุณ คุณอภิญญา ธรรมคุณาพร และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น  เมนูแกงคั่วสับปะรด ไส้กรอกทอด น้ำลำใย มูลค่า 10,500 บาท