18 ธ.ค.61

ขอขอบคุณ คุณรุจิรา พิทักษ์กร และคณะ นำข้าวมันไก่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน