21 ต.ค.59

ขอขอบคุณ ม.ล.ศศิภา สวัสดิวัฒน์ และเพื่อนๆจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แกงจืดฟัก ผัดพริกขิงถั่วฟักยาว ไอศกรีม มูลค่า 8,500 บาท