30 พ.ย.61

ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง นำบะหมี่น่องไก่ ขนมปูไทย ส้ม จัดเลี้ยงอาหารเย็น