30 พ.ย.61

ขอขอบคุณ คุณสุรัชนา สังขรักษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวผัดกะเพราไก่ แกงจืดฟัก แก้วมังกร มูลค่า 10,500 บาท