28 พ.ย.61

ขอขอบคุณ คุณณรงค์ ธนาพานิชกูล และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดหัวผักกาดสด ผัดไก่มะเขือ เฉาก๊วย มูลค่า 10,500 บาท