28 พ.ย.61

ขอขอบคุณ คุณกัลยารัตน์ กัลยาณสันต์ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ต้มข่าไก่ ผัดแตงร้าน น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 10,500 บาท