27 พ.ย.61

ขอขอบคุณ คุณวิไล แสนพูนสุข จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่  แกงจืดผักกาดขาว ลอดช่องสิงคโปร์ มูลค่า 11,000 บาท