26 พ.ย.51

ขอขอบคุณ คุณสิริวุฒิ ปทีปพลีผล และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แพนงหมู ผัดวุ้นเส้น น้ำลำใย มูลค่า 10,500 บาท