23 พ.ย.61

ขอขอบคุณ คุณยอดชาย พยุหนาวีชัย จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเย็น เมนู ก๋วยเตี๋ยวเรือ ข้าวหมูแดงหมูกรอบ หมูสะเต๊ะ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ข้าวหมูแดงหมูกรอบ และผลไม้