7 พ.ย.61

ขอขอบคุณ คุณเพ็ญพิชญา รุ่งโรจน์ศุภศรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูสุกี้ น้ำแดง มูลค่า 11,000 บาท