6 พ.ย.61

ขอขอบคุณ คุณชัญญาณัฏร์ โอฬารธนสิน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน นำมาเอง ข้าวขาหมู ทับทิมกรอบ ซ่าหริ่ม