30 ต.ค.61

ขอขอบคุณ สโมสรโรตารี่ ปากเกร็ด และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ น้ำลำใย มูลค่า 11,000 บาท