26 ต.ค.61

ขอขอบคุณ คุณยุทธนันท บินฮัดยีนูร และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืด ผัดกระเพราไก่ น้ำอัดลม มูลค่า 10,500 บาท