24 ต.ค.61

ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณอักษรา อรัญ และคณะ นำก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ขนมไทย น้ำผลไม้ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน