22 ต.ค.61

ขอขอบคุณ คุณเดือนเพ็ญ แสงสว่าง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แพนงไก่ ผัดดอกกุยช่าย น้ำกระเจี๊ยบ ขนมเบื้อง มูลค่า 13,500 บาท