16 ต.ค.61

ขอขอบคุณ คุณรมิดา ไชยภรธรรม และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดฟัก ยำหมูยอ ขนมรวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท