11 ต.ค.61

ขอขอบคุณ คุณอริสรา เทียนแนวนุ่ม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแแดง น้ำลำใย มูลค่า 12,000 บาท