20 ก.ย.61

ขอขอบคุณ แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดฟัก แกงเผ็ดฟักทอง ขนมรวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท