13 ต.ค.59

ขอขอบคุณเจ้าภาพอาหารกลางวัน วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.59 จัดเลี้ยงแกงเผ็ดฟัก ผัดถั่วแขกกับหมู สาคูเปียกใส่เผือก มูลค่า 8'500 บาท