20 ก.ย.61

ขอขอบคุณ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัครจุฬา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาค เมนู ข้าวมันไก่ แกงจืดผักกาดขาว เงาะ มูลค่า 14,000 บาท