19 ก.ย.61

ขอขอบคุณ คุณสุนี ธนาพนาพฤกษ์กุล และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู บะหมี่น่องไก่ นำลำใย แก้วมังกร มูลค่า 16,000 บาท