17 ก.ย.61

ขอขอบคุณ คุณสุวิมล พรมเสรี และครอบครัว นำอาหารเย็นจัดเลี้ยง เมนู แพนงหมู ไข่ดาว เอแคร์ น้ำสมุนไพร