12 ก.ย.61

ขอขอบคุณ คุณกาญจน์ชลี พยัฆชาญศิลป์ และคณะ นำก๋วยเตี๋ยวเรือ ลูกชุป  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน