7 ก.ย.61

ขอขอบคุณ คุณอมรชัย จำอาจ และคณะ นำอาหารจัดเลี้ยงมื้อเย็น เมนู แกงจืดฟักน่องไก่ แพนงหมู