6 ก.ย.61

ขอขอบคุณ คุณสมพิน นามเจ็ดสี ครอบครัว และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูแกงจืดฟักซี่โครงหมู ผัดเขียวหวานไก่ วุ้นน้ำแดง มูลค่า 10,500 บาท