3 ก.ย.61

คุณธีรภัทร์ แซ่ลิ้ม และคณะ นำข้าวคลุกปลาทู น้ำพริกกะปิ จัดเลี้ยงอาหารเย็น