29 ส.ค.61

ขอขอบคุณ คุณธัญลักษณ์ วรรณาชัยสิทธิ์ จัดเลี้ยงอาาหรกลางวัน เมนู แพนงไก่ ไส้กรอกผัดซอส น้ำอัดลม มูลค่า 10,500 บาท