27 ส.ค.61

ขอขอบคุณ คุณพัฐสุดา วิจิตรานนท์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส มูลค่า 10,000 บาท