22 ส.ค.61

ขอขอบคุณ คุณวิลาสินีแฉ่งช้าง และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู ฉู่ฉี่ปลาสวาย ผัดถั่วงอก น้ำลำใย มูลค่า 10,500 บาท