วันที่ 6 ต.ค.59

ผศ.พิสิษฐ แสง-ชูโต คณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและบริจาค เวลา 14.00น.