คุณเกรียงสิทธิ เหมือนลม้าย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน สุกี้ยากี้ และไอศกรีม มูลค่า 10'000 บาท

คุณเกรียงสิทธิ เหมือนชม้ายจัดเลี้ยง อาหารกลางวัน สุกี้ยากี้ และไอศกรีม 10,000 บาท วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.59