10 เม.ย.61

ขอขอบคุณ คุณพูนยศ อุดมผลวณิช จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู เกี้ยมอี๋