9 เม.ย.61

ขอขอบคุณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ขนมจีนน้ำยา ไข่ต้ม น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 12,000บาท