4เม.ย.61

ขอขอบคุณ คุณธัญญา จันทวงศ์ และครอบครัว นำข้าวมันไก่จัดเลี้ยงอาาหรกลางวัน