27 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คุณวลีลักษณ์ ตรีพัฒน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ แกงจืด สาคูบัวลอย มูลค่า 11,000 บาท